Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Българо-ирански бизнес форум

Уважаеми колеги,

В периода 16-19 април 2019 г. ще се проведе XIX-та сесия на Смесената българо- иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество.

Съпредседател от българска страна е г-н Росен Желязков, министър на транспорта и информационните технологии на Република България, а от иранска г-н Мохамад Еслами, министър на пътищата и градоустройство.

На 18 април 2019 г. Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия организира в София хотел Балкан двустранен бизнес форум с участието на представители на деловите среди на Република България и Ислямска република Иран, със следната секторна насоченост: тежко машиностроене; химическа, торова, фармацевтична и хранително-вкусова промишленост; минно дело; енергетика; транспорт; козметика; електротехника и електроника; информационни и комуникационни технологии; селскостопански продукти; строителство и др.

Целта на проявата е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Иран, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

При интерес за участие, следва да изпратите попълнена приложената регистрационна форма, в срок до 12.04.2019 г. на e-mail:

a.andreeva@sme.government.bg<mailto:a.andreeva@sme.government.bg> или e.ivanova@sme.government.bg.

Допълнителна информация можете да получите от Ася Андреева, на телефон: 02/940 7989 или Евелина Иванова на телефон: 02/940 7978.

Участието на българските фирми в Българо-иранския бизнес форум е безплатно. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена програма на събитието.

 

Приложение: Регистрационна форма

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"