Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература

 

 НАЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА В ЦУ НА КИИП

Наименование на издадена литература Налични бр. в ЦО Стара цена
 Нова цена 
 1

Изпълнение на строителни стоманени конструкции съгласно Еврокод. Ръководство за проектиране съгласно Еврокод  3  и указания за приложение на БДС   EN 1090-2

проф. Михаил Цанков 

 229  30.00  15.00
 2

РЪКОВОДСТВО ПО ГЕОТЕХНИКА, РАЗРАБОТЕНО СЪГЛАСНО  ИЗИСКВАНИЯТА НА  ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ

под общата редакция на проф. Г.Илов

 169  32.00  16.00
 3

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПЪРВА ЧАСТ (НОВИ СГРАДИ)

под общата редакция на проф. Сотиров

 367  33.00  16.50
 4

ЕВРОКОД 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТРЕТА ЧАСТ

под общата редакция на инж. Васева

 686  30.00  15.00

 

Още Съобщения

21/ 09/ 2017

Покана за семинар "ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"  

19/ 09/ 2017

Покана от IQI Контрол ООД за първата промоция на Рамковия договор за алианс, издаван от английската асоциация на архитектите консултанти ACA

15/ 09/ 2017

Благодарствено писмо от Никонсулт ЕООД до инж. Иван Каралеев - Председател УС на КИИП и инж. Мария Попова - Председател НПС "ЕАСТ" 

04/ 09/ 2017

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература