Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални цени на издавана от КИИП техническа литература

 

 НАЛИЧНА ТЕХНИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА В ЦУ НА КИИП

Наименование на издадена литература Налични бр. в ЦО Стара цена
 Нова цена 
 1

Изпълнение на строителни стоманени конструкции съгласно Еврокод. Ръководство за проектиране съгласно Еврокод  3  и указания за приложение на БДС   EN 1090-2

проф. Михаил Цанков 

 229  30.00  15.00
 2

РЪКОВОДСТВО ПО ГЕОТЕХНИКА, РАЗРАБОТЕНО СЪГЛАСНО  ИЗИСКВАНИЯТА НА  ЕВРОКОД 7. ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ

под общата редакция на проф. Г.Илов

 169  32.00  16.00
 3

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПЪРВА ЧАСТ (НОВИ СГРАДИ)

под общата редакция на проф. Сотиров

 367  33.00  16.50
 4

ЕВРОКОД 8. ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ТРЕТА ЧАСТ

под общата редакция на инж. Васева

 686  30.00  15.00

 

Още Съобщения

21/ 02/ 2018

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

20/ 02/ 2018

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи 

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"-23.02.2018 г.

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.