Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Членски внос за 2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП членският внос за 2019 г., в размер на 120 лв., се внася до 20 декември на настоящата (2018) година. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с пълна проектантска правоспособност (ППП) или с ограничена проектантска правоспособност (ОПП).


Съгласно чл. 3.1 (7) от Устава на КИИП всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20 процента годишен членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство.
Периодът на замразяване на правоспособността е за цялата календарна година като проектантите задължително връщат в офиса на РК своя персонален печат.


Централно ръководство на КИИП

Още Съобщения

10/ 12/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-773/19.11.2018 г.

10/ 12/ 2018

Семинар "Улично осветление и енергийна ефективност" 

07/ 12/ 2018

Представяне на CONNEXT - Форум за индустриално сътрудничество 

06/ 12/ 2018

Честит Никулден!