Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публична лекция "СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО"

                   МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ   „СВ. ИВАН РИЛСКИ“   

               Катедра „Физика“ към МГУ „Св. Иван Рилски“

 

Списание „Светът на физиката“ – Съюз на физиците в България

организират лектория

СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори

на сп. „Светът на физиката

 

На 15 март (четвъртък) 2018 г., 15 ч., Зала 346, Геоложки факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“ - Студентски град, ул. „Проф. Боян Каменов“

 

Доц. д-р  Пламен Яйджиев

от Института за „Ядрени изследвания и ядрена енергетика“ при Българската академия на науките

ще ни запознае с

„Мисията на ЦЕРН в науката, новите технологии и образованието“

  

Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от Света на физиката е очакван наш гост!

Прикачени документи

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“