Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Посещение на изложението Cyber Tech Izrael 2018 - Teл Авив

Сдружение "Клуб Отбранителна Индустрия" кани представители на КИИП от цялата страна да се включат в организирана от тях група, която ще посети най-голямото изложение на киберсигурност в Израел - Cyber Tech Izrael 2018 - Тел Авив в периода 26.01.2018 - 02.02.2018 г. 

Работната визита в Израел  ще включва освен посещение на изложението на 29-30-31 януари и посещения и срещи с ръководствата на най-големите израелски компании от сектор дефенс, секюрити и киберсекюрити. 

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.