Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Преференциални цени на продуктите на CYPE

Представителството за България на ©CYPE Ingenieros, S.A. - един от лидерите в разработването на софтуер за статико динамичен анализ, оразмеряване и конструиране на стоманобетонни, стоманени, дървени, алуминиеви и комбинирани конструкции, обявява преференциални цени валидни до 31.12.2017 г. Можете да изтеглите кратко представяне и валидната ценова листа.

Прикачени документи

Още Съобщения

12/ 12/ 2017

Практически курс на тема " Водоснабнителни и канализационни системи и сградни водопроводни и канализационни инсталации. Нови изисквания при проектиране, изграждане,  тихническа експлоатация и влагане на строителните продукти"

11/ 12/ 2017

Покана за Семинар на Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство

07/ 12/ 2017

CYPE обявява префернциални цени  на своите продукти, валидни до 31.12.2017 г.

09/ 11/ 2017

Австрийски форум "Водна инфраструктура"