Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ - ЦЕНТЪР ЗА ЗНАНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ СГРАДИ С ВЕИ

Център за знания за енергийноефективни сгради с ВЕИ Ви кани на Ден на отворените врати, който ще се проведе на 10 ноември 2017 г. в УАСГ.

Събитието е част от Междунаровните дни на Пасивна къща.


 

 

Прикачени документи

Още Съобщения

21/ 02/ 2018

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

20/ 02/ 2018

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи 

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"-23.02.2018 г.

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.