Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Дискусионен панел - БАИС

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в:

Дискусионен панел

„ Изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Отражение при проектиране, изпълнение и контрол на фасадни топлоизолации“

Дискусионният панел ще се проведе на 06.03.2019 г. от 15.00 ч. до 17.00 ч. в рамките на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2019“ в семинарната зала на зала №3 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147.

Събитието се провежда в партньорство с „Камара на архитектите в България“.


Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация. (виж в Поканата)


Лице за контакт: Алекс Ефисенева

+359 2 963 10 71; +359 886 372 236


Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 03/ 2019

Общи събрания на Националните професионални секции (НПС), 2019 г.

20/ 03/ 2019

Покана за общо събитие на тема „Управление на риска и решения за строителство/изграждане на инфраструктура


19/ 03/ 2019

Лектория "СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО"

08/ 03/ 2019

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ