Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Честит 6 май – Гергьовден, Ден на Храбростта и Българската армия

 

Честит 6 май – Гергьовден,

Ден на Храбростта и  Българската армия

 

Централното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Ви поздравява за 6 май. Бъдете храбри и се борете срещу злото!  На всички именици, да носят гордо името на победата и да привличат само доброто към себе си.

Нека смелостта и вярата съпътстват дните ни и никога не забравяме борбите и заветите на предците си.

Честит празник!

 

 Централно ръководство на КИИП

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.