Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Честит 6 май – Гергьовден, Ден на Храбростта и Българската армия

 

Честит 6 май – Гергьовден,

Ден на Храбростта и  Българската армия

 

Централното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране Ви поздравява за 6 май. Бъдете храбри и се борете срещу злото!  На всички именици, да носят гордо името на победата и да привличат само доброто към себе си.

Нека смелостта и вярата съпътстват дните ни и никога не забравяме борбите и заветите на предците си.

Честит празник!

 

 Централно ръководство на КИИП

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.