Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018 "

ГРАДЪТ Медиа Груп кани членовете на КИИП на

Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2018 ",

която ще се състои на 18 май 2018 г. от 9.00 часа в Sofia Event Center

 

 

Предварителната програма на събитието можете да видите на: http://residentialforum.bg/bg/program/

Очакваме Вашето потвърждение на events@thecitymedia.bg

Бихме искали да Ви информираме, че поради големия интерес към събитията от серията Building Innovation
Forum Series e необходимо да определим квота от 15 безплатни присъстващи от страна на КИИП. При
изчерпване на квотата, организаторите запазват правото си да отказват безплатен достъп.

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.