Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Пета годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

ГРАДЪТ Медиа Груп  Ви информира, че на 01 февруари 2018 г. организира първото събитие от BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 - Пета годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

Прикачени документи

Още Съобщения

21/ 02/ 2018

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

20/ 02/ 2018

Семинар: Приложение на софтуерът за симулации ANSYS при решаване на реални инженерни задачи 

19/ 02/ 2018

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"-23.02.2018 г.

15/ 02/ 2018

Дневен ред на Редовното отчетно общо събрание на КИИП, 01.04.2018 г.