Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.

ГРАФИК

за провеждане на Редовните отчетни общи събрания на РК на КИИП

2019 г.

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"