Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.

ГРАФИК

за провеждане на Редовните отчетни общи събрания на РК на КИИП

2019 г.

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 02/ 2019

БАИС - Дискусионен панел - 06.03.2019 г. 

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор 

12/ 02/ 2019

Обява  от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.