Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

Изявление на Българската Асоциация за Изолации в Строителството във връзка с публикации в медиите по въпроса за предстоящите изменения в Наредба Iз–1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

С текста на изявлението можете да се запознаете от приложения линк.

https://bais.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/


 

Още Съобщения

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ

18/ 06/ 2018

9-та Световна Конференция по Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи   (PAC World 2018)

14/ 06/ 2018

Покана за семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП