Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Официално изявление на БАИС относно влагане на негорими материали във високи сгради

Изявление на Българската Асоциация за Изолации в Строителството във връзка с публикации в медиите по въпроса за предстоящите изменения в Наредба Iз–1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

С текста на изявлението можете да се запознаете от приложения линк.

https://bais.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/


 

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“