Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на BricsCAD от Каниско Технолоджи ЕООД

Ако Вашата работа е свързана с двумерно чертане или тримерно моделиране в CAD среда, заповядайте

на 22 май 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в ЦО на КИИП.

Каниско Технолоджи ЕООД ще представи европейската алтернатива на AutoCAD – BricsCAD

 

Вход: свободен.

Събитието е организирано със съдействието на КИИП.


Потвърдете своето присъствие най-късно до 21.05.2018 г. (понеделник)

на E-mail: e_stavreva@kiip.bg


Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

16/ 05/ 2018

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

04/ 05/ 2018

Представяне на BricsCAD от КанискоТехнолоджи ЕООД

04/ 05/ 2018

Честит 6 май – Гергьовден,  Ден на Храбростта и  Българската армия