Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на BricsCAD от Каниско Технолоджи ЕООД

Ако Вашата работа е свързана с двумерно чертане или тримерно моделиране в CAD среда, заповядайте

на 22 май 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в ЦО на КИИП.

Каниско Технолоджи ЕООД ще представи европейската алтернатива на AutoCAD – BricsCAD

 

Вход: свободен.

Събитието е организирано със съдействието на КИИП.


Потвърдете своето присъствие най-късно до 21.05.2018 г. (понеделник)

на E-mail: e_stavreva@kiip.bg


Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.