Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Представяне на BricsCAD от Каниско Технолоджи ЕООД

Ако Вашата работа е свързана с двумерно чертане или тримерно моделиране в CAD среда, заповядайте

на 22 май 2018 г. (вторник) от 16.00 часа в ЦО на КИИП.

Каниско Технолоджи ЕООД ще представи европейската алтернатива на AutoCAD – BricsCAD

 

Вход: свободен.

Събитието е организирано със съдействието на КИИП.


Потвърдете своето присъствие най-късно до 21.05.2018 г. (понеделник)

на E-mail: e_stavreva@kiip.bg


Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.