Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

9-та Световна Конференция по Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи (PAC World 2018)

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 25.06. до 28.06.2018г. за първи път в България ще се проведе Деветата Световна конференция 2018г. за Релейна защита, Автоматика и Управление на енергийната система (ЗАУ). Съорганизатор на Конференцията е КИИП-РК София град, секция ЕАСТ. Ще бъдат изнесени над 80 доклада от световно известни специалисти от 38 страни от Европа, Азия, Африка и Северна и Южна Америка. Темите на докладите включват много актуални проблеми като:

 1. Бъдещето ан електроенергийната система   и Интелигентни енергийни системи
 2. Анализ на електроенергийната състема
 3. Стандардизиране на моделиете на системата
 4. Защита, наблюдение и управление на системата
 5. Противоаварийна автоматика
 6. Комуникации и тяхното приложение
 7. IEC 61850, приложения и предимства
 8. Кибернетична сигурност
 9. Многофункционални интелигентни устройства и тяхното приложение
 10. Адаптивна защита
 11. Тестване на защити, разпределени функции и системи
 12. Качество не електроенергията
 13. Автоматичен анализ на къси съединения и заработването на релейни защити
 14. Автоматика на подстанции и разпределителни мрежи
 15. Интеграция на разпределени енергийни ресурси
 16. Автоматика на дома
 17. Проектиране на системи за защита и управление

Основната задача на конференцията е да събере специалисти в областта на релейната защита, автоматиката и управлението на електроенергийната система за да научат какви са последните насоки на развитие на нашата индустрия и да обменят опит и идеи как ние можем да работим заедно за да разрешим актуалните проблеми по най-ефективен начин. За това значително ще допринесе и дискутирането на изложените устройства и системи от водещи производители от цял свят.

Провеждането на конференцията във София е уникална възможност за Българските специалисти в областта на релейната защита и автоматиката на електроенергийната система да контактуват със специалист от най-високо световно ниво. Представените доклади са с практическа насоченост, което значително засилва приноса на конференцията за определянето на посоката за бъдещото развитие на електроенергийната система на България. Участието на специалисти от България не само ще обогати техните знания в областта на релеината защита, автоматика и управление на състемата, но също ще демонстрира на многобройните гости от цял свят интереса на Българските специалисти в тази област.

За членовете на секция НПС ЕАСТ, международните организатори правят 70% отстъпка от таксата за участие, която е 500 Евро.

Приложение: Програма на конференцията

Прикачени документи

Още Съобщения

12/ 11/ 2018

Членски внос за 2019 г.

08/ 11/ 2018

Покана за представяне на книгата"Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали" с автор доц.д-р Чавдар Колев

01/ 11/ 2018

Честит Ден на народните будители

31/ 10/ 2018

Специализирано обучение на тема  "Новости при проектирането на електрозахранване и електрообзавеждане"