Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Конгрес "Future of building"- 4-5 юни 2019 г.

Стопанската камара на Австрия  за поредна година организира конгреса

"Future of building".

Ще бъдат представени иновативни решения за сгради,

висококачествено строителство и ремонтни дейности 

Презентации и b2b разговори очакват професионалистите


 4-5 юни 2019г. 

Виена, Австрия

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 10/ 2019

Покана за участие в "БЕЗ аварии"- Конференция с изложбена част 

14/ 10/ 2019

Семинар "Почти нулево-енергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"

08/ 10/ 2019

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

27/ 09/ 2019

Честит Ден на проектанта