Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2017

 

съобщение

Между 17 и 20 септември 2017 г. в Почивната база на Техническия университет - София гр. Созопол бе проведена XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2017.

В конференцията участваха като гости инж.Михаил Толев-Председател на НПС „ОВКХТТГ” и инж.Деян Йорданов от РПС„ОВКХТТГ”-гр.Варна.

На 18 септември 2017 г. бе проведено заседание на секция”Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия”, където бяха представени доклади от преподаватели в Технически университет-София, Технически университет-Варна,Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Русенски университет”Ангел Кънчев”.

Всичките доклади от конференцията са качени на страницата на НПС „ОВКХТТГ”.

Материали от предишни конференции на ЕМФ може да намерите на INTERNET адрес:

http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm -архив.

 

 

                                        Председател на НПС”ОВКХТТГ” :                

                                                                                                  инж.Михаил Толев

 

 

Още Съобщения

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

15/ 01/ 2018

Предстоящи обучения в Центъра за знания за енергийноефективни сгради в УАСГ

12/ 01/ 2018

BUILDING INNOVATION FORUM SERIES 2018 

Годишна конференция "Индустриално строителство и инвестиции"

09/ 01/ 2018

Сдружение "Клуб Отбранителна Индустрия" организира посещение на изложението Cyber Tech Izrael 2018 - Тел Авив