Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2017

 

съобщение

Между 17 и 20 септември 2017 г. в Почивната база на Техническия университет - София гр. Созопол бе проведена XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2017.

В конференцията участваха като гости инж.Михаил Толев-Председател на НПС „ОВКХТТГ” и инж.Деян Йорданов от РПС„ОВКХТТГ”-гр.Варна.

На 18 септември 2017 г. бе проведено заседание на секция”Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия”, където бяха представени доклади от преподаватели в Технически университет-София, Технически университет-Варна,Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Русенски университет”Ангел Кънчев”.

Всичките доклади от конференцията са качени на страницата на НПС „ОВКХТТГ”.

Материали от предишни конференции на ЕМФ може да намерите на INTERNET адрес:

http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm -архив.

 

 

                                        Председател на НПС”ОВКХТТГ” :                

                                                                                                  инж.Михаил Толев

 

 

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.