Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ЕМФ 2017

 

съобщение

Между 17 и 20 септември 2017 г. в Почивната база на Техническия университет - София гр. Созопол бе проведена XXII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2017.

В конференцията участваха като гости инж.Михаил Толев-Председател на НПС „ОВКХТТГ” и инж.Деян Йорданов от РПС„ОВКХТТГ”-гр.Варна.

На 18 септември 2017 г. бе проведено заседание на секция”Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия”, където бяха представени доклади от преподаватели в Технически университет-София, Технически университет-Варна,Химикотехнологичен и металургичен университет-София и Русенски университет”Ангел Кънчев”.

Всичките доклади от конференцията са качени на страницата на НПС „ОВКХТТГ”.

Материали от предишни конференции на ЕМФ може да намерите на INTERNET адрес:

http://oldweb.tu-sofia.bg/faculties/emf/confer/index.htm -архив.

 

 

                                        Председател на НПС”ОВКХТТГ” :                

                                                                                                  инж.Михаил Толев

 

 

Още Съобщения

15/ 10/ 2017

Таксата участие за ЧЛЕНОВЕТЕ НА КИИП e 15 лв. с ДДС.

Обучителен курс по работа с Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 

13/ 10/ 2017

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 

12/ 10/ 2017

XXII Научна конференция ЕМФ 2017 г. - 17-20 септември 2017 г., гр. Созопол

10/ 10/ 2017

На вниманието на членовете на НПС КСС