Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обявяване независимостта на България

Честит Ден на Независимостта!

Още Съобщения

15/ 02/ 2019

БАИС - Дискусионен панел - 06.03.2019 г. 

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор 

12/ 02/ 2019

Обява  от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.