Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

Между 30 май и 01 юни 2019 г. в Експозиционен център "Флора" в Бургас ще се проведе II-та национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради". Конференцията се организира от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект със съдействието на Община Бургас, като ще акцентира върху ползите и предизвикателствата за навлизането на сградите  с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) в проектантската и строителна практика, готвените промени в законодателството в областта на  строителството, необходимостта от промени в нормативната база, касаещи енергийната ефективност в сградния сектор, както и отраженията им в работата на местните власти.

Събитието ще предложи и поглед върху успешните практики от България, Австрия, Чехия и Словакия и технологичните иновации, способстващи строителството на СБПЕ. Ще гостува делегация от представители на научни центрове  и институти от Китай и Хонг Конг, набройваща повече от 20 души.  В програмата са включени различни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни  формати като ICE CHALLENGE  (сравнителнеа демонстрация на пасивна и непасивна конструция), които ще допринесат за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности.

Телефони за контакт : (02) 963 17 14, 963 07 23

Прикачени документи

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"