Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Обучителен курс "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

Във  връзка с изключителния интерес към Обучителния курс за НАРЕДБА № РД-02-20-6/19.12.2016 г.  на 08.10.2018 г. и поради запълване капацитета на залата , Ви информираме,

че курсът ще бъде повторен през  м. Ноември.

Очаквайте допълнителна информация!


Централно управление на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране        /КИИП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

 ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

на  тема:

 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № РД-02-20-6/19.12.2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА СТРОЕЖИТЕ, ДВ бр.1, 03.01.2017 г., в сила от 04.04.2017 г.

 

08 октомври 2018 г., 14:00 – 17:00 часа

София, бул. „Драган Цанков“ № 2 , ет.4 (сградата на УАСГ),

 Централен офис на КИИП, Заседателна зала

 

 ЛЕКТОРИ:

д-р инж. Иван Каралеев – председател на УС на КИИП

инж. Румен Иванов – заместник-председател на РК Варна

  

ТАКСА УЧАСТИЕ :    24 лв. с ДДС , платима по:

Банкова сметка КИИП – Централно управление

IBAN:  BG52UNCR75271000059510

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

филиал Лозенец

 

За да заявите своето участие, изпратете най-късно до 03.10.2018 г.

трите си имена и сканирано копие от платежното нареждане в ЦУ на КИИП на E-mail: e_stavreva@kiip.bg

 Лице за контакт:   Евгения Ставрева  -  GSM  0896 686 135 

Прикачени документи

Още Съобщения

16/ 04/ 2019

Международен семинар тема: „Обмяна на добри практики при изпълнението на плана за действие за справяне с риска от облъчване от радон“

11/ 04/ 2019

Пети Национален Семинар - Конференция "Добрата практиuка в проектирането - част Електрическа"

11/ 04/ 2019

Отчетни материали от ОС на НПС МДГЕ, 2019 г.

10/ 04/ 2019

Представяне на новите продукти и решения на "Данфосс" България в сферата на отоплителните инсталации