Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон – 05.07.2018

Уважаеми колеги,

В прикачените по-долу файлове може да се запознаете с Проекта за Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон и Мотивите за разработване на проекта

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 02/ 2019

БАИС - Дискусионен панел - 06.03.2019 г. 

14/ 02/ 2019

Обява за работа като Главен конструктор 

12/ 02/ 2019

Обява  от македонската строителна компания "Рапид Билд", отговаряща за изграждането на газопровод в Македония, за работно място за инженер проектант.

07/ 02/ 2019

График за провеждане на ОС по РК, 2019 г.