Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон – 05.07.2018

Уважаеми колеги,

В прикачените по-долу файлове може да се запознаете с Проекта за Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон и Мотивите за разработване на проекта

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 12/ 2018

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-773/19.11.2018 г.

10/ 12/ 2018

Семинар "Улично осветление и енергийна ефективност" 

07/ 12/ 2018

Представяне на CONNEXT - Форум за индустриално сътрудничество 

06/ 12/ 2018

Честит Никулден!