Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" на УАСГ

Семинар по европейски проект INNOSEIS: Иновативни противоземетръсни устройства и системи.

Шести национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции.

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA