Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Промоция на BricsCAD за членове на КИИП

Промоция на BricsCAD за членове на КИИП


Bricsys и Каниско Технолоджи обявяват специална промоция за софтуерния продукт BricsCAD – европейската алтернатива на AutoCAD. От промоцията могат да се възползват всички членове на КИИП, както и фирмите, работещи в областта на инвестиционното проектиране.

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA