Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Промоция на BricsCAD за членове на КИИП

Промоция на BricsCAD за членове на КИИП


Bricsys и Каниско Технолоджи обявяват специална промоция за софтуерния продукт BricsCAD – европейската алтернатива на AutoCAD. От промоцията могат да се възползват всички членове на КИИП, както и фирмите, работещи в областта на инвестиционното проектиране.

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.