Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинари, организирани от "МАПЕИ България" и КИИП

 

Покана за участие  в предстоящи семинари, организирани от "МАПЕИ България" и КИИП на тема:  „ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА КОНСТРУКЦИИ“.

  - на 14 Юни 2018 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Централния офис на КИИП на адрес: 1164  София, бул. "Хр. Смирненски" № 1, ет. 4 (вход от към ул. "Драган Цанков" № 2)

 - на 21 Юни 2018 г. от 16:00 часа в зала № 5 в сградата на Община Благоевград

 

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.