Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА-ВЪЗДУХ НА TROX"

ТП ТРОКС Австрия ООД Ви кани на семинар, 

който ще се проведе на 28.05.2018 г. от 13.00 часа

в Заседателната зала  на ЦО на КИИП,  София , бул. „ХристоСмирненски” № 1 ет.4 , (вход от ул. „Драган Цанков” № 2)

на тема :   „Системи Вода-Въздух на TROX, индукционни апарати (греди за охлаждане/отопление), оразмеряване, приложения Системи за налягане в стълбищни клетки, както и Европейски стандарти и норми за пожарна и димна безопасност свързани с тях, СЕ сертифициране, DoP (Декларация за експлоатационни показатели)

 

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.