Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА-ВЪЗДУХ НА TROX"

ТП ТРОКС Австрия ООД Ви кани на семинар, 

който ще се проведе на 28.05.2018 г. от 13.00 часа

в Заседателната зала  на ЦО на КИИП,  София , бул. „ХристоСмирненски” № 1 ет.4 , (вход от ул. „Драган Цанков” № 2)

на тема :   „Системи Вода-Въздух на TROX, индукционни апарати (греди за охлаждане/отопление), оразмеряване, приложения Системи за налягане в стълбищни клетки, както и Европейски стандарти и норми за пожарна и димна безопасност свързани с тях, СЕ сертифициране, DoP (Декларация за експлоатационни показатели)

 

Прикачени документи

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA