Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА-ВЪЗДУХ НА TROX"

ТП ТРОКС Австрия ООД Ви кани на семинар, 

който ще се проведе на 28.05.2018 г. от 13.00 часа

в Заседателната зала  на ЦО на КИИП,  София , бул. „ХристоСмирненски” № 1 ет.4 , (вход от ул. „Драган Цанков” № 2)

на тема :   „Системи Вода-Въздух на TROX, индукционни апарати (греди за охлаждане/отопление), оразмеряване, приложения Системи за налягане в стълбищни клетки, както и Европейски стандарти и норми за пожарна и димна безопасност свързани с тях, СЕ сертифициране, DoP (Декларация за експлоатационни показатели)

 

Прикачени документи

Още Съобщения

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

16/ 05/ 2018

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

04/ 05/ 2018

Представяне на BricsCAD от КанискоТехнолоджи ЕООД

04/ 05/ 2018

Честит 6 май – Гергьовден,  Ден на Храбростта и  Българската армия