Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "СИСТЕМИ ВОДА-ВЪЗДУХ НА TROX"

ТП ТРОКС Австрия ООД Ви кани на семинар, 

който ще се проведе на 28.05.2018 г. от 13.00 часа

в Заседателната зала  на ЦО на КИИП,  София , бул. „ХристоСмирненски” № 1 ет.4 , (вход от ул. „Драган Цанков” № 2)

на тема :   „Системи Вода-Въздух на TROX, индукционни апарати (греди за охлаждане/отопление), оразмеряване, приложения Системи за налягане в стълбищни клетки, както и Европейски стандарти и норми за пожарна и димна безопасност свързани с тях, СЕ сертифициране, DoP (Декларация за експлоатационни показатели)

 

Прикачени документи

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.