Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Национален семинар на тема :"Ефективно използване на слънчевата радиация"

Българския национален комитет по осветление съвместно с Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Ви канят на

Национален семинар на тема: "Ефективно използване на слънчевата радиация"

23.02.2018 г. (петък) от 14.00 часа в Аула "Максима" на МГУ

Прикачени документи

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“