Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - 03.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели имаме  удоволствието да Ви поканим  на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП, за да обсъдим предложения за развитието на Камарата и да създадем стратегия на базата на направените предложения.

Молим колегите, които ще присъстват на срещата, да подготвят конкретни предложения, които да обсъдим на място.

инж. Елена Делева  

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

инж. Огнян Атанасов 

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Прикачени документи

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета