Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - 03.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели имаме  удоволствието да Ви поканим  на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП, за да обсъдим предложения за развитието на Камарата и да създадем стратегия на базата на направените предложения.

Молим колегите, които ще присъстват на срещата, да подготвят конкретни предложения, които да обсъдим на място.

инж. Елена Делева  

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

инж. Огнян Атанасов 

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Прикачени документи

Още Съобщения

20/ 11/ 2019

Национална конференция "Постигане на сгради с близко до нулево потребление на енергия"

11/ 11/ 2019

Уъркшоп на тема "НОВОСТИ В ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА  СЪЗДАВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТ"

07/ 11/ 2019

Обучителен курс на БАИС - "Ръководство за ЕЕ обновяване на ограждащите конструкции на сгради" 

06/ 11/ 2019

XVII Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2020