Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - 03.10.2019 г.

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели имаме  удоволствието да Ви поканим  на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП, за да обсъдим предложения за развитието на Камарата и да създадем стратегия на базата на направените предложения.

Молим колегите, които ще присъстват на срещата, да подготвят конкретни предложения, които да обсъдим на място.

инж. Елена Делева  

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

инж. Огнян Атанасов 

Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Прикачени документи

Още Съобщения

19/ 09/ 2019

Протокол от ОС на НПС КСС, 2019 г.

10/ 09/ 2019

Среща на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели - 03.10.2019 г. 

03/ 09/ 2019

Покана за презентация на фирма Flowair /Полша/

03/ 09/ 2019

Обучителен семинар в САЩ, ноември 2019