Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Лектория "Светът на физиката на живо "

Столична библиотека 

Катедра „Физика“

 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 Списание „Светът на физиката“ – Съюз на физиците в България

 организират лектория

 „СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА НА ЖИВО“

с публични лекции на настоящи и бъдещи автори на сп. „Светът на физиката“

 

На 19 март 2019 г. (вторник) от 17 часа

в Американския център

 към Столична библиотека на пл. „Славейков“

 

Проф. дфзн Леандър Литов от Физическия факултет при Сoфийския университет „Св.

Климент Охридски“, ръководител на колектива от СУ, участващ в изследванията,

провеждани на Големия Адронен Колайдер, ще изнесе лекция на тема: 

„Кратка история на Вселената – поглед от ЦЕРН“

 В тази лекция ще научите, защо Вселената е такава, каквато я наблюдаваме днес? Кога и как са се родили пространството, времето и материята? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Въпроси, на които учените се опитват да отговарят от векове. Ще бъде представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН.

Специално внимание ще бъде отделено на откритите въпроси  и пътя, по който се търсят техните отговори!

 Лекциите са научно-популярни и всеки, който се интересува от Света на физиката е очакван гост!

Още Съобщения

09/ 07/ 2019

Международна  научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ'2019 

04/ 07/ 2019

Покана за обучение на инженери във ВТУ "Т. Каблешков" 

18/ 06/ 2019

Разговори за града: Пешеходен град 

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"