Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

„ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява следните свободни позиции за инженер-проектанти:

1. ПРОЕКТАНТ електро-инженер по част "Електро" на проекта с пълна проектантска правоспособност
Изисквания:

Разработва/изготвя работни проекти:
- на разпределителни устройства средно (трансформаторни подстанции 20/0,4 кV) и ниско напрежение;
- специалност - ел. мрежи и системи; ел.снабдяване и ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Допълнителни изисквания - минимален стаж като проектант електро-инженер 5 години.
Владеене на: английски език; Windows, Excel, AutoCAD;
Заплащане: по договаряне.
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 20 октомври 2018 г.

2. ПРОЕКТАНТ инженер КИП и А по част "Автоматизация на производствените процеси" (АТП) на проекта с пълна или ограничена проектантска правоспособност и/или начален опит при изготвяне на:
- Технически спецификации (Data Sheet) за контролно измервателни прибори и изпълнителни механизми;
- Принципно-монтажни ел.схеми за обвръзка на прибори;
- Принципно-монтажни ел.схеми за управление на честотни регулатори (VFD, Софстартер, Симокод);
- Логически схеми (алгоритъм на управление на процеса - съвместно с технолог);
- Кабелни журнали и планове с трасета на кабели;
- Монтажни схеми на КИП.
Предимства при избора:
- Владеене на програмни продукти AutoCAD, MS OFFICE и E-Plant;

- Ползване на чужди езици - английски и други.
Заплащане:  по договаряне 
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 20 октомври 2018 г.

3. ПРОЕКТАНТ инженер-химик за част "Технологична" на проекта  с пълна или ограничена проектантска правоспособност и/или начален опит
Разработване/изготвяне и изчисляване на:
- PFD (process flow diagrams/схеми);
- P&ID (процес и инструмент диаграми/схеми);
- Материален и топлинен баланс на процесите;
- Хидравлични изчисления на флуидите в тръбопроводите;
- Техническа спецификация (Data Sheet) на стандартно оборудване и машини;
- Спецификация на тръбопроводни линии и арматура;
- Обяснителна/техническа записка, Количествана сметка, Инструкции и други;
- Изисквания за контролни прибори и изпълнителни механизми за автоматизация на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
- Алгоритъм за управление на процеса (съвместно с инженери КИП и А).
Предимства при избора:
- Владеене на програмни продукти AutoCAD, MS OFFICE и др.;
- Ползване на чужди езици - английски и други;
- Ползване на програмни симулатори за химични процеси - CHEMCAD, ASPEN и др.
Заплащане: по договаряне
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 20 октомври 2018 г.

За контакти:
инж. Райна Кожухарова
тел. 02 822 34 60
e-mail: engdiv@chimcomplect-eng.bg

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"