Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Предстоящи обучения в Центъра за знания за енергийноефективни сгради в УАСГ

ЕнЕфект представя на Вашето внимание програмата за планираните обучения на  Центъра за знания за енергийноефективни сгради в УАСГ

на през м.януари и м. февруари 2018 г.

Още Съобщения

23/ 05/ 2018

Кореспонденция, свързана с изпълнение на СМР на сгради, застрашаващи бъдещата им експлоатация.

16/ 05/ 2018

Семинар "Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд", организиран от БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич

04/ 05/ 2018

Представяне на BricsCAD от КанискоТехнолоджи ЕООД

04/ 05/ 2018

Честит 6 май – Гергьовден,  Ден на Храбростта и  Българската армия