Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Улично осветление и енергийна ефективност"

Българският национален комитет по осветление и

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 

Ви канят на национален семинар на тема :

"Улично осветление и енергийна ефективност"

на 12 декември 2018 г. (сряда) от 14.00 часа

в Аула "Максима" на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

Прикачени документи

Още Съобщения

07/ 01/ 2019

Честит Ивановден

04/ 01/ 2019

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г. във връзка със сроковете за плащане на членския внос в КИИП.

03/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

02/ 01/ 2019

Обучителен курс на тема: Основни проблеми при проектирането на изкопи и насипи  с цел подобряване на тяхното качество.