Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Семинар "Улично осветление и енергийна ефективност"

Българският национален комитет по осветление и

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 

Ви канят на национален семинар на тема :

"Улично осветление и енергийна ефективност"

на 12 декември 2018 г. (сряда) от 14.00 часа

в Аула "Максима" на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

Прикачени документи

Още Съобщения

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Семинар на тема "Светлинни решения със светодиоди"- материали 

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

05/ 06/ 2019

Покана за Семинар на 11 юни  2019г. (вторник) "Проектиране с водогрейни котли високи мощности 100кВ-2000кВ"