Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Поздравления за предстоящите великденски празници.

Уважаеми колеги,


 

Приемете най-искрени и сърдечни благопожелания

от Ръководството на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

по случай светлия празник Воскресение Христово!

Нека да не забравяме, че Господ ни е създал хора, за да носим винаги човещината в себе си.

Желаем Ви здраве и сили да разпръсквате Божията любов, мъдрост и добрина.

 

 

 

                                                                                                                               Централно ръководство на КИИП

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“