Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Европейски обучителен модул по Европейски проект RE-BUIL във ВТУ "Тодор Каблешков"

Европейски обучителен модул

в рамките на Европейския научно-образователен проект

между 8 университета

от Франция, Испания, Италия, Чехия, Австрия, Словени, Румъния и България 

на тема: "Обновяване на изградената среда в смисъла на умните градове и идеите за устойчиво развитие на обмена на знания и учене през целия живот"

17 до 29 февруари 2020 г.

във ВТУ "Тодор Каблешков"

Прикачени документи

Още Съобщения

25/ 09/ 2020

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ ЗА ОС НА  КИИП, 2020 г.

23/ 09/ 2020

Доклад на Мандатната комисия 

22/ 09/ 2020

Честит Ден на Независимостта на България!

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ОВКХТТГ" през 2019 г.