Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КОЛЕГИТЕ ИНЖЕНЕРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

В КИИП е постъпило предложение от арх. Йорданка Георгиева за съвместна работа  с инженери, които чертаят своите проекти в програмата REVIT BIM 3D триизмерни проекти.

Нужни са ЕЛ, ВИК и ОВК специалисти, които работят с REVIT 2013 .

Част от проектите ще бъдат за чужбина. 

При интерес от Ваша страна пишете на e-mail:  yordanka2007@abv.bg

Още Съобщения

14/ 09/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

13/ 09/ 2018

Годишна конференция Building Innovation Forum 2018 - 27.09.2018 

12/ 09/ 2018

Обучения по Енергийна Ефективност  в гр. София и гр. Варна, организирани от БАИС 

04/ 09/ 2018

Национална среща-дискусия за обсъждане на „Инструкция за минимален обем инженерно-геоложки проучвания в инвестиционното проектиране“