Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми колеги,

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с обнародваният в Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. "Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки" , приет от 44-то Народно събрание на 31.05.2018 г. 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080

Още Съобщения

26/ 07/ 2018

Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 05.07.2018 г.

05/ 07/ 2018

Семинар "Актуални въпроси по приложението на ЗУТ и ЗУЗСО"

27/ 06/ 2018

“Химкомплект-Инженеринг“ АД търси да назначи проектант с ППП, част "Конструктивна"

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA