Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми колеги,

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с обнародваният в Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. "Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки" , приет от 44-то Народно събрание на 31.05.2018 г. 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080

Още Съобщения

19/ 06/ 2018

Участие на инж. Димитър Куманов в предаване по NOVA

19/ 06/ 2018

ПОКАНА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В САЩ,ОРГАНИЗИРАН ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ

18/ 06/ 2018

9-та Световна Конференция по Релейна защита, Автоматика и Управление (ЗАУ) на енергийни системи   (PAC World 2018)

14/ 06/ 2018

Покана за семинар, организиран от "МАПЕИ България" и КИИП