Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми колеги,

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с обнародваният в Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. "Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки" , приет от 44-то Народно събрание на 31.05.2018 г. 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080

Още Съобщения

10/ 10/ 2018

Месечно събрание на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия

04/ 10/ 2018

Обучителен курс на тема "Основни изисквания при проектиране, съгл. Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите"

26/ 09/ 2018

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД обявява свободни позиции за инженер-проектанти

22/ 09/ 2018

Обявяване независимостта на България, 22 септември 1908 г.