Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Уважаеми колеги,

На посочения по-долу линк можете да се запознаете с обнародваният в Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. "Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки" , приет от 44-то Народно събрание на 31.05.2018 г. 


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080

Още Съобщения

24/ 05/ 2019

Честит 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

20/ 05/ 2019

Национален семинар на тема: "Светлинни решения със светодиоди"

15/ 05/ 2019

Втора национална конференция "Почти нулевоенергийни сгради"

15/ 05/ 2019

Семинар "Почти нулевоенергийни сгради: Топлоизолация на ограждащите конструкции на съществуващи и нови сгради"