Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Oбщо събрание


09/ 02/ 2016

РЕШЕНИЯ ОТ ОС НА КИИП 29.03.2015 г.

05/ 02/ 2016

СТЕНОГРАМА ОТ ОС НА КИИП 29.03.2015 г.

25/ 04/ 2014

СТЕНОГРАМА ОТ ОС ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2014Г.

25/ 04/ 2014

РЕШЕНИЯ ОТ ОС ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2014Г.

01/ 04/ 2013

СТЕНОГРАМА ОТ ОС ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2013Г.

01/ 04/ 2013

РЕШЕНИЯ ОТ ОС ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2013Г.

08/ 10/ 2012

Документи от общо събрание 2012

05/ 05/ 2010

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП - 28 март 2010 г.