Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

08/ 06/ 2020

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.

04/ 06/ 2020

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-082/29.05.2020 г.

03/ 06/ 2020

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-093/03.06.2020 г.

14/ 05/ 2020

Заповед №КИИП-ЦУ-029/14.05.2020г.

13/ 05/ 2020

Писмо Изх.№ КИИП-ЦУ-076/13.05.2020г.

07/ 05/ 2020

Писмо Вх.№КИИП-ЦУ-314/05.05.2020

07/ 05/ 2020

Писмо Вх.№КИИП-ЦУ-315/07.05.2020г.

07/ 05/ 2020

Писмо Вх.№КИИП-ЦУ-316/07.05.2020г.

05/ 05/ 2020

Обръщение от председателите на НПС (вх. № КИИП-ЦУ-312/04.05.2020г.)

04/ 05/ 2020

Писмо Изх.№КИИП-ЦУ-073/04.05.2020