Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

08/ 04/ 2020

Писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството относно приемане на проектната документация в електронен формат

02/ 04/ 2020

ПИСМО ДО Г-Н ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

27/ 03/ 2020

Обръщение към държавните и общинските органи, обществеността, проектантите и проектантските бюра в Р.България

05/ 02/ 2020

Отворено писмо от инж. Емил Крумов - Председател на НПС "КСС" към КИИП

03/ 02/ 2020

Писмо-отговор от АПИ относно сериозни нарушения в строителната практика

21/ 01/ 2020

Писмо до МС/МРРБ/МТИТС/МОСВ/АПИ/ДНСК относно Доклад за допуснати сериозни нарушения в строителната практика

07/ 01/ 2020

Писмо от МРРБ относно писмо от КИИП до МС относно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПСМ № 38 от 24.02.2004 г.

06/ 01/ 2020

Писмо до Министерски съвет относно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПСМ № 38 от 24.02.2004 г.

20/ 12/ 2019

Писмо до Министъра на здравеопазването относно Националната педиатрична болница

06/ 12/ 2019

Писмо от Председателя на РК на КИИП София-град инж. Георги Кордов и мейл от МРРБ