Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ГПГ, 2023 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022

18/ 03/ 2022

Меморандум за партньорство на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

16/ 03/ 2022

Становище, относно предлагани законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра в проект на Закон за държавния бюджет на РБългария за 2022 г., одобрен с решение на МС от 01.02.2022 г.

23/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС ГПГ през 2019 г.

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ГПГ" - 2020 г.

26/ 03/ 2019

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НПС "ГПГ" за 2018г.

30/ 03/ 2016

Отчетен доклад НПС ГПГ за 2015 г.

25/ 03/ 2015

Отчетен доклад за 2014 г. на секция ГПГ

27/ 03/ 2012

Списък на делегатите на ОС на НПС ГПГ, 30 март 2012 г.

всички новини

Съобщения

23/ 01/ 2024

Семинар на тема "Проблеми, предизвикателства, решения при първа регулация в устройственото планиране (ПУП по чл.16 от ЗУТ)", 01.02.2024 г. 

20/ 06/ 2023

Дискусионен форум: "Тунели - изграждане, рехабилитация и експлоатация по съверменни стандарти", 27.06.2023 г.

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

04/ 05/ 2022

Провеждане на Първата Геодезическа Спартакиада

26/ 04/ 2022

Организиране на курсове за повишаване на квалификацията, свързани със ЗКИР.

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

04/ 07/ 2020

Съболезнователен адрес от името на Национален клуб на строителите ветерани

03/ 07/ 2020

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

07/ 06/ 2019

Проектиране и управление на мостове: Опит в САЩ - цикъл лекции на проф. д-р инж. Божидар Янев 

всички съобщения

Кореспонденция

16/ 05/ 2018

Писмо  вх.№ КИИП-ЦУ-372/15.05.2018 г. от инж. В.Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството 

15/ 04/ 2015

На вниманието на тези, за които представелява интерес
Списък с проектантските услуги, предоставяни от проектантите с ограничена проектантска правоспособност към секция "Геодезия и приложна геодезия"

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации