Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 04/ 2023

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

20/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2023 г.

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

30/ 03/ 2022

Указателни писма от ДНСК и МРРБ за свързване на фотоволтаични централи (инсталации) до 1 MW с електропреносната мрежа

13/ 05/ 2021

Временна мълниезащита за строежи с височина над 25м

19/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ЕАСТ, 26.10.2020 г.

15/ 10/ 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИЯ "ЕАСТ"

КАЛКУЛАТОР ССПУ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ 

17/ 05/ 2019

Пети Национален Семинар-Конференция "Добрата практика в проектирането - част Електрическа" проведен на 10 - 11 май 2019 г. в гр. Плевен

07/ 06/ 2018

Четвърти Национлен 
Семинар-Конференция 
на  НПС ЕАСТ

всички новини

Съобщения

15/ 01/ 2024

Обучение по ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 18.01.2024

31/ 10/ 2023

Информация за обучителните семинари на тема: "Мълниезащитата в България"

30/ 10/ 2023

Информация за Национална Енергийна Конференция "ВЕИ и енергийната сигурност: предимства срещу рискове", проведена на 13.10.2023 г.

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

05/ 10/ 2023

ПОКАНИ за Обучителни семинари на тема: "Мълниезащитата в България"

09/ 06/ 2023

Оферта за провеждане на обучение за проектанти с фокус ВЕИ

22/ 11/ 2022

Национален семинар на тема: "Осветление в обществени и промишлени сгради", 07.12.2022 г., гр. Стара Загора

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

05/ 11/ 2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НПС "ЕАСТ" НА КИИП

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

всички съобщения

Кореспонденция

12/ 02/ 2024

Становища на НПС ЕАСТ по проект на Наредба № 6 от ... 2024 г. за присъединяване на обекти към електритечските мрежи, публикуван за обществено обсъждане на  31.01.2024 г. 

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации