Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на КИИП изберете година

ДНЕВЕН РЕД

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ на РР СОФИЯ ГРАД ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД на ОС на КИИП и ПРОЕКТА за УСТАВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНЖ. Г. КОРДОВ ОТНОСНО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС НА КИИП

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. НЕДЕЛЧО ГАНЧОВСКИ, ПОТВЪРДЕНА НА 19 МАЙ 2022г.

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. ФАНТИНА РАНГЕЛОВА, ПОТВЪРДЕНА НА 19 МАЙ 2022г

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. КЛИМЕНТ ДАВИДКОВ, ИЗДИГНАТА от инж. ГЕОРГИ КОРДОВ

КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПС КСС НА инж. РАДОСТИНА БОГДАНОВА, ИЗДИГНАТА от НРна НПС КСС

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСТАВА НА КИИП-ВЕРСИЯ 25.05.2022Г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ, 2022 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ЗА ПЕРИОД 01.09.2020 – 31.12.2021Г.

ДОКЛАД НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП ЗА ПЕРИОДА 01.09.2020-31.12.2021

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД ЗА 2021г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ЗА ПЕРИОД 2020-2021Г.

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА КИИП ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА КИИП ЗА 2021 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА КИИП ЗА 2022Г. ПО РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"-21.06.2022

РЕШЕНИЯ НА ОС НА КИИП, 25.06.2022г.

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 25 ЮНИ 2022г.