Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Материали общо събрание на КИИП изберете година

ДНЕВЕН РЕД

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП

ЗАЛИ ЗА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ - 2024г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС МАНДАТ 2024-2028Г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИИП, ПОДАДЕНИ ДО 29.02.2024Г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА КИИП, ПОДАДЕНИ ДО 29.02.2024г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОДАДЕНИ ДО 29.02.2024г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КС, ПОДАДЕНИ ДО 29.02.2024г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС, ПОДАДЕНИ ДО 29.02.2024г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА КС, ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 29.02.2024Г.

КАНДИДАТУРИ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС МАНДАТ 2024-2028Г., ПОДАДЕНИ СЛЕД 29.02.2024

КАНДИДАТУРИ ПОСТЪПИЛИ СЛЕД 05.03.2024Г.

МАТЕРИАЛИ КЪМ КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НПС, ПОДАДЕНИ СЛЕД 29.02.2024г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА УС НА КИИП ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 – 31.12.2023Г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2023

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО КЪМ КИИП ЗА ПЕРИОД 2023-2024Г.

ДОКЛАД ОДИТОР, ГОДИШЕН ДОКЛАД И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2023

ОТЧЕТ НА КИИП ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ЗА 2023Г.

ОТЧЕТ НА КИИП ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 2023Г.

ОТЧЕТ НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2023 ГОДИНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ КИИП 2024ГОДИНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2024ГОДИНА

ОТЧЕТ НПС 2023ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА РК ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ЗА 2023Г.

ГЛАСУВАНЕ ОС 30-31.03.2024

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА 30.03.2024Г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРА- БАЛОТАЖ 31.03.2024Г.

СТЕНОГРАМА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП 30-31 МАРТ 2024Г.