Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по дисциплинарно производство


09/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/23.06.2021 г.

14/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/28.04.2021 г.

09/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/17.03.2021 г.

10/ 03/ 2021

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/17.02.2021 г.

10/ 12/ 2020

ПРОТОКОЛ № 06-КДП/18.11.2020г.

23/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ № 05-КДП/09.10.2020 г.

09/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ № 04-КДП/15.09.2020 г.

19/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 03-КДП/06.08.2020 г.

10/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 02-КДП/01.07.2020 г.

07/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № 01-КДП/27.02.2020 г.