Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

28/ 02/ 2019

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА 6-9 март 2019г.

08/ 01/ 2019

Методика  за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

01/ 10/ 2018

Тържествено отбелязване на 15-та годишнина от създаването на КИИП в  Благоевград

04/ 03/ 2015

Общо събрание на РК-Благоевград 20.02.2015 год. - решения

04/ 03/ 2015

Банкова сметка на РК-Благоевград

25/ 10/ 2013

Актуални координати за връзка ( телефон и e-mail ) на членове на КИИП РК-Благоевград

25/ 10/ 2013

Актуални координати за връзка ( телефон и e-mail ) на членове на КИИП РК-Благоевград

12/ 03/ 2012

След Втория балкански семинар по сеизмично инженерство представителят на Камарата на инженерите Валентин Тунев предупреждава: Ако пестим от проектиране и строителство, един ден ще плащаме много по-скъпо

12/ 03/ 2012

Хидроинженерът с 50-годишен стаж Кирил Станоев: Пролетното пълноводие и снеготопенето са нещо нормално, бедствията идват от човешката небрежност

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

09/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Благоевград

08/ 11/ 2022

Безплатен национален семинар на тема:

“Потенциални възможности на фотоволтаиците за енергетиката в България”

12/ 04/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Благоевград

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

06/ 12/ 2021

Писмо Изх.№ 18-А / 03.12.2021 г. на Председателя на РК на КИИП Благоевград

03/ 12/ 2021

Информация за Удостоверенията за ПП и ТК за 2022 г.

09/ 08/ 2021

ОБЩО РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на РК на КИИП Благоевград за 2020г. 

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Благоевград

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

МИСИЯТА на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.

Подробно за КИИП Благоевград