Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 04/ 2022

График на заседанията на Регионалното ръководство през 2022 г.

12/ 04/ 2022

График на годишните отчети събрания по секции през 2022 г.

19/ 05/ 2021

График на заседанията на Регионалното ръководство през 2021 г.

19/ 05/ 2021

График на годишен отчетно събрание по секции

19/ 05/ 2021

Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

 на 24 юни 2021 г. (четвъртък)

18/ 06/ 2020

От 15.06.2020 г. офисът на РК КИИП В. Търново ще работи в присъствена форма, с утвърденото работно време от 14:00 до 18:00 часа

21/ 05/ 2020

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

19/ 03/ 2020

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

11/ 03/ 2020

Отмяна семинар на МАПЕИ, обявен за 18 март 2020 г.

17/ 02/ 2020

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на РК на КИИП В. Търново

на 19.02.2020 г. (сряда) от 16.00 часа

всички новини

Съобщения

12/ 05/ 2023

Покана за практически семинар на Хилти гр. Велико Търново – 30.05 вторник - начало 14:00 часа

27/ 02/ 2023

Покана за продуктово представяне на ШРАК Техник

01/ 02/ 2023

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Велико Търново на 09 март 2023 г. (Четвъртък) от 16.00 часа

24/ 01/ 2023

Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

График на годишни отчетно събрания по секции

23/ 12/ 2022

График на заседанието на РР на РК КИИП В. Търново през 20 23 г.

08/ 12/ 2022

ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВО НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14/ 11/ 2022

РК на КИИП В.Търново и София-град организират на 01 декември 2022 г. семинар на

Тема:  Как да се предпазим от вредното влияние на РАДОНА

01/ 11/ 2022

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2023г.

19/ 10/ 2022

16 ноември 2022 г. семинар по темата: Сеизмична оценка и възстановяване/усилване съгласно EN 1998-3 , Примери по приложения А и С

19/ 05/ 2022

Покана за курс ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ на 30.06.2022 г.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Велико Търново

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженер от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г.; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Велико Търново