Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

05/ 01/ 2024

График на заседанието на Регионалното ръководство през 20 2 4  г.

12/ 04/ 2022

График на заседанията на Регионалното ръководство през 2022 г.

12/ 04/ 2022

График на годишните отчети събрания по секции през 2022 г.

19/ 05/ 2021

График на заседанията на Регионалното ръководство през 2021 г.

19/ 05/ 2021

График на годишен отчетно събрание по секции

19/ 05/ 2021

Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

 на 24 юни 2021 г. (четвъртък)

18/ 06/ 2020

От 15.06.2020 г. офисът на РК КИИП В. Търново ще работи в присъствена форма, с утвърденото работно време от 14:00 до 18:00 часа

21/ 05/ 2020

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

19/ 03/ 2020

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

11/ 03/ 2020

Отмяна семинар на МАПЕИ, обявен за 18 март 2020 г.

всички новини

Съобщения

17/ 05/ 2024

Презентацията: Проектиране на пожароизвестителната система Inim на 06.06.2024 г. от 09:30 часа в зала на РК КИИП Велико Търново

14/ 05/ 2024

Покана за семинар на 31.05.2024 г. на ГЕОВАРА ЕООД

15/ 03/ 2024

ПОКАНА

на ВИАКОН БЪЛГАРИЯ 

на презентация: Метални водостоци, армонасипни стени, мостови съоръжения на Виакон проектно приложение изпълнение

27/ 02/ 2024

Покана за презентация на Изомат

02/ 01/ 2024

Удостоверения за 2024 г.

13/ 12/ 2023

ОБЩО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 2024 Г. График на годишните отчетно изборни събрания по секции

28/ 11/ 2023

ТЪРЖЕСТВО по случай предстоящите Рождественски и Новогодишни празници

на  16 .1 2 .20 23 г. (събота) от 19. 0 0 часа в бирария "КАМБАНАТА"

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

18/ 10/ 2023

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2024 Г. се внася до 20 декември 2023 година и е в размер на 150 лв.

16/ 10/ 2023

Покана за презентация на 24.10.2023 г. на система Hep2О, сек. ВС и ОВКХТТГ в зала на РК

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Велико Търново

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженер от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г.; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Велико Търново