Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

12/ 06/ 2017

Съвместен семинар с НПС ОВКХТТ на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ
КИИП Регионална колегия Варна, съвместно с Национална професионална секция „ ОВКХТТГ„ Ви уведомяват, че ще се проведе семинар на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ" ПРОГРАМА – четвъртък, 15юни 2017 г., Конферентна зала на РК на КИИП – Варна, бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, стая 801 - 802 начало от 13:00 ч.

14/ 03/ 2017

Курс „Дървените конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90” , Лектор: проф.д-р инж.Христо Бояджиев
Уважаеми колеги, Регионална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения” КИИП Варна има удоволствието да Ви покани на специализиран курс за проектанти на тема: „Дървените конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90” Лектор: проф.д-р инж.Христо Бояджиев Събитието ще се проведе на 18 март 2017 г. в Конферентна зала на КИИП РК Варна, бул.Цар Освободител 76Г., ет.8, стаи 801-808 , гр. Варна, и е насочено към проектанти от професионални секции КСС и ТСТС.

всички новини

Съобщения

15/ 01/ 2024

Общо Отчетно Изборно събрание на РК на КИИП Варна, 2024г.

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

05/ 04/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Варна

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

31/ 05/ 2021

Годишно Отчетно Събрание за дейността на РК на КИИП Варна

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

18/ 11/ 2018

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“  проведе състезание за креативни умения.

14/ 11/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Варна

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Варна