Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

19/ 01/ 2009

Общо Събрание
Дневен ред: 1. Отчет на РР за дейността през 2009г. 2. Приемане на годишно финансов отчет за 2009г. 3. Отчет на КС. 4. Приемане на бюджет за 2010г. 5. Избор на делегати за ОС на КИИП. 6. Разни.

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

21/ 11/ 2022

СЪОБЩЕНИЕ относно ЧЛЕНСКИ ВНОС 2023г.

28/ 03/ 2022

Общо Отчетно събрание на РК на КИИП Разград

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

20/ 05/ 2021

Редовно Общо отчетно-изборно събрание на РК на КИИП Разград

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

17/ 12/ 2019

ПОКАНА за Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Разград

14/ 01/ 2019

РЕДОВНО  ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК на КИИП РАЗГРАД, 2019г.

14/ 11/ 2018

Семинар, организиран от Сика България ЕООД и КИИП

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Разград

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Разград