Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

01/ 07/ 2018

Нов офис на РК на КИИП  гр.Хасково

20/ 09/ 2011

покана
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (КИИП) Регионална колегия София-град 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 28, тел. 851 82 41, 851 82 42, 0884 705 757, факс 851 82 43, е-mail: office@kiip-sofia.com З А Я В К А за участие във ВТОРИ БАЛКАНСКИ СЕМИНАР ПО СЕИЗМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО София, 6 и 7 октомври 2011 г. Конферентна зала 2,3, Хотел Родина, София под патронажа на г-жа Лиляна Павлова Министър на Регионалното Развитие и Благоустройството 1. Участник:………………………………………………………………………….. (рег. №; име, презиме, фамилия) Участник:..………………………………………………………………………... (рег. №; име, презиме, фамилия) ……………………………………………………………………………………… 2. Данни за фактура на физическо лице: ЕГН ……………………………. Адрес………………………………………………………………………………. 3. Данни за фактура на фирма: име на фирма:……………………………………………………………………… ИН по ЗДДС: BG…………………………………...…………………………….. ИН………………………………………………………………………………….. Адрес……………………………………………………………………………...... МОЛ………………………………………………………………………………... 4. Заявката за регистрация и копие от платежния документ е необходимо да се изпратят на e-mail: office@kiip-sofia.com / факс 02 851 82 43 или да се представят в офиса на КИИП РК София-град, бул. Ген. Тотлебен 28 до 3 октомври 2011 г. Такса участие 140 лв. с включен ДДС 100 лв. с включен ДДС – за членове на КИИП 10 лв. – за студенти Заплащане такса участие: Банкова сметка: КИИП РК София град: МКВ Unionbank клон Сердика, бул. Ген. Тотлебен 30/32 BIC: CBUN BGSF IBAN: BG 24 CBUN 9195 1000 141 265

07/ 02/ 2011


I. Регионалнотоо ръководство на КИИП- Хасково свиква годишно отчетно общо събрание на регионалната колегия на 18.02.2011 г.(петък)от 10 ч. В залата на ресторант „Хасково” При следния дневен ред: 1. Отчет за дейността Рег. ръководство за 2010 г. 2. Отчет на контролния съвет за 2010 г. 3. Приемане на бюджета 2011 г. 4. Избор на делегати за общо събрание на КИИП 5. Предложения на Рег.проф.секции за членове на РЕТС/регионални експертни технически Съвети/ 6. Разни Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП- Хасково

20/ 07/ 2010


06/ 07/ 2010

Покана от РК Хасково във връзка с провеждане на курсове в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите” в съответствие с НАРЕДБА № Із-1971.

всички новини

Съобщения

06/ 07/ 2021

Общо  годишно отчетно  събрание на РК на КИИП - Хасково  

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

10/ 01/ 2020

Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП гр.Хасково 2020г.

10/ 01/ 2019

Общо годишно отчетно събрание на РК Хасково 2019г.

22/ 07/ 2018

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РК ХАСКОВО

27/ 02/ 2018

"ТЕРМОПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД гр. Свиленград има удоволствието да Ви покани на семинар на тема:

Електрически нагревателни системи за отопление на помещения и за предпазване от сняг, лед и замръзвания “ELEKTRA”.

Системи за термоизолация на пода при монтаж на електрическо или водно отопление не изискващи бетонна замазка.

 

16/ 01/ 2018

Предстоящи безплатни семинари, организирани от Сика България ЕООД и КИИП, на тема: "Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции в съответствие с БДС EN 1504" в РК на КИИП Пловдив, Бургас и Варна.

15/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ХАСКОВО, 2018 г.

07/ 07/ 2017

Информация относно провеждаща се процедура за закупуване на офис за РК Хасково

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Хасково

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Хасково