Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

27/ 03/ 2024

Материали за Редовно отчетно-изборно общо събрание на НПС "Технологии", 2024 г.

22/ 03/ 2024

Дневен ред на Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС "Технологии" на 30.03.2024 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовно отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2023 г.

11/ 07/ 2022

Протокол от ОС 2022 на НПС "Технологии"

20/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2022 г.

05/ 10/ 2020

Протокол от Общото отчетно-изборно събрание на НПС "Технологии", 2020 г

17/ 09/ 2020

Материали за Отчетно-изборното общо събрание на НПС ТЕХ, 2020 г.

14/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС "ТЕХ", 2020 г.

14/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ТЕХ" през 2019-2020г.

30/ 01/ 2018

Приложение № 10 "Себестойност на проектантските услуги по част "Технологична"

всички новини

Съобщения

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

14/ 10/ 2020

Квалификационни характеристики НПС "Технологии" - I част

14/ 10/ 2020

Квалификационни характеристики НПС "Технологии" - II част

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

13/ 04/ 2018

Протокол ОС на НПС "Технологии" 2018

30/ 03/ 2018

Отчетен доклад  на НПС "Технологии" 2017-2018 

30/ 03/ 2018

НПС "Технологии" - Добра проектантска практика - 2017 

30/ 03/ 2018

Предложение за бюджет на НПС "Технологии" за 2018 г. 

всички съобщения

Кореспонденция

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

23/ 04/ 2019

Писмо до Областните и Общински администрации

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации