Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Летище София Спортна зала

Новини

12/ 03/ 2019

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗУТ

всички новини

Съобщения

20/ 10/ 2023

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО СНАБДЯВАНЕ С ВЕИ-ЕНЕРГИЯ“ НА  7.11.2023 г. И  B2B СРЕЩИ С ГЕРМАНСКИ ФИРМИ НА  8 – 9 НОЕМВРИ 2023 г.

03/ 04/ 2023

Предстоящи семинари: Оптимални решения за ефективно отопление, април-май 2023 г.

12/ 03/ 2022

ОНЛАЙН Конференция и B2B срещи с германски фирми Германски технологии

за устойчиво отопление и охлаждане 22 март 2022 г.

26/ 05/ 2021

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК НА КИИП РУСЕ

23/ 04/ 2020

Покана за online Конференция и B2B-срещи с германски фирми „Германски технологии за нискоенергийни сгради“ - 12 май 2020 г.

08/ 03/ 2020

ЧЕСТИТ 8-ми МАРТ!

15/ 01/ 2018

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ, 2018 г.

18/ 01/ 2017

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК РУСЕ, 2017г.

05/ 04/ 2013

“СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ –ОБЩ ПРАКТИЧЕСКИ КУРС”
Уважаеми колеги, Курсът, организиран от КИИП – Русе ще се проведе на 20-21.04.2013 год. по програмата дадена в прикачения файл.

22/ 03/ 2013

До Председателите на НПС на КИИП гр. София
Включване в дневния ред на събранията на НПС на точка за разглеждане на основополагащи принципи за промени в Устава на КИИП.

всички съобщения

Кореспонденция

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации

Накратко за КИИП Русе

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.).

Подробно за КИИП Русе