Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


13/ 09/ 2023

ПРОТОКОЛ № 208 от извънредно заседание на УС на КИИП, проведено на 15.08.2023 г.

07/ 08/ 2023

ПРОТОКОЛ № 207 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.07.2023 г.

17/ 07/ 2023

ПРОТОКОЛ № 206 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.06.2023 г.

15/ 06/ 2023

ПРОТОКОЛ № 205 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.05.2023 г.

12/ 05/ 2023

ПРОТОКОЛ № 204 от заседание на УС на КИИП, проведено на 05.05.2023 г.

28/ 04/ 2023

ПРОТОКОЛ № 203 от заседание на УС на КИИП, проведено на 21.04.2023 г.

18/ 04/ 2023

ПРОТОКОЛ № 202 от заседание на УС на КИИП, проведено на 31.03.2023г.

06/ 03/ 2023

ПРОТОКОЛ № 201 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.02.2023 г.

07/ 02/ 2023

ПРОТОКОЛ № 200 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.01.2023 г.

06/ 12/ 2022

ПРОТОКОЛ № 199 от заседание на УС на КИИП, проведено на 25.11.2022 г.