Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Управителен съвет


06/ 03/ 2023

ПРОТОКОЛ № 201 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.02.2023 г.

07/ 02/ 2023

ПРОТОКОЛ № 200 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.01.2023 г.

06/ 12/ 2022

ПРОТОКОЛ № 199 от заседание на УС на КИИП, проведено на 25.11.2022 г.

11/ 11/ 2022

ПРОТОКОЛ № 198 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.10.2022 г.

12/ 10/ 2022

ПРОТОКОЛ № 197 от заседание на УС на КИИП, проведено на 30.09.2022 г.

09/ 08/ 2022

ПРОТОКОЛ № 196 от заседание на УС на КИИП, проведено на 29.07.2022 г.

07/ 07/ 2022

ПРОТОКОЛ № 195 от заседание на УС на КИИП, проведено на 24.06.2022 г.

09/ 06/ 2022

ПРОТОКОЛ № 194 от заседание на УС на КИИП, проведено на 27.05.2022 г.

13/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ № 193 от заседание на УС на КИИП, проведено на 28.04.2022 г.

03/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ № 192 от заседание на УС на КИИП, проведено на 14.04.2022г.