Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

28/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ВС, 26.10.2020 г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС ВС, 2020 г.

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ВС" през 2019 г.-2

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Subor - производител на стъклопластови тръби, фитинги и аксесоари

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Samsun Makina Sanayi - производител на тръби, фасонни части и аксесоари от сферографитен чугун

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Sweillem - производител на стъклокерамични тръби, фасонни части и аксесоари 

12/ 12/ 2019

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия.

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

всички новини

Съобщения

08/ 09/ 2023

Покана за

"СТРОЙ ФЕСТ"

Строителен фестивал за сградно, индустриално и инфраструктурно строителство  

18/ 04/ 2023

Общо Отчетно събрание на НПС  "ВС"   

20/ 06/ 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС ВС 24.06.2022

08/ 06/ 2022

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) на КИИП 2022

07/ 10/ 2021

Презентаци на APS Bulgaria

29/ 09/ 2021

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2021г.

25/ 08/ 2021

На вниманието на проектантите от НПС "ВС" - предстоящи събития през месец септември 2021

10/ 08/ 2021

За актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

26/ 11/ 2019

Кръгла маса на тема: "Управление и безопасна експлоатация на язовирите в РБългария"

26/ 09/ 2019

Покана за среща на випуските на Хидротехнически факултет на УАСГ

всички съобщения

Кореспонденция

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

01/ 06/ 2018

Писма от/до "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД 

01/ 06/ 2018

Сигнал за наложена практика за изработване на проект по част "ВиК" за отводняване на конденз от климатичните системи в сгради

01/ 06/ 2018

Запитване по отношение прилагане на разпоредби при определяне ширината на сервитутната ивица около водопроводите

01/ 06/ 2018

Запитване относно издаването на удостоверения за ПП по част "Хидрология" или "Хидроложки проучвания" от КИИП

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации