Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Новини

28/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ВС, 26.10.2020 г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС ВС, 2020 г.

10/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ВС" през 2019 г.-2

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Subor - производител на стъклопластови тръби, фитинги и аксесоари

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Samsun Makina Sanayi - производител на тръби, фасонни части и аксесоари от сферографитен чугун

30/ 06/ 2020

Представяне на фирма Sweillem - производител на стъклокерамични тръби, фасонни части и аксесоари 

12/ 12/ 2019

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия.

26/ 03/ 2019

Дневен ред на ОС на НПС "ВС" - 2019 г.

26/ 03/ 2019

Отчетен доклад на НПС "ВС" - 2019 г.

24/ 04/ 2012

Pipe Industrial Bulgaria

всички новини

Съобщения

25/ 08/ 2021

На вниманието на проектантите от НПС "ВС" - предстоящи събития през месец септември 2021

10/ 08/ 2021

За актуализиране на изискванията на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

26/ 11/ 2019

Кръгла маса на тема: "Управление и безопасна експлоатация на язовирите в РБългария"

26/ 09/ 2019

Покана за среща на випуските на Хидротехнически факултет на УАСГ

12/ 06/ 2019

Семинар "Авторско право и авторски надзор на проектанта"

02/ 05/ 2019

Международен технически семинар на тема:
„Съвременна технология за изграждане газопроводи“
София 14/05/2019 г. ВТУ"Тодор Каблешков"
 

24/ 01/ 2019

Излезе от печат "Канализационни мрежи и съоръжения"

04/ 04/ 2018

Предложение за съвместна работа към колегите  инженери от цялата страна 

09/ 11/ 2017

Австрийски форум "Водна инфраструктура"

11/ 05/ 2017

На вниманието на проектантите от НПС ВС

всички съобщения

Кореспонденция

19/ 04/ 2019

Писмо до МРРБ - изх. № КИИП-ЦУ-118/18.04.2019г. 

01/ 06/ 2018

Писма от/до "ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА" ЕООД 

01/ 06/ 2018

Сигнал за наложена практика за изработване на проект по част "ВиК" за отводняване на конденз от климатичните системи в сгради

01/ 06/ 2018

Запитване по отношение прилагане на разпоредби при определяне ширината на сервитутната ивица около водопроводите

01/ 06/ 2018

Запитване относно издаването на удостоверения за ПП по част "Хидрология" или "Хидроложки проучвания" от КИИП

всички кореспонденции

Сигнали/Похвали

всички публикации